ESD Golv

2019-01-10T14:31:02+01:00

Statisk elektricitet kan i vissa miljöer utgöra stora risker. Ett ESD-golv förhindrar statisk elektricitet från att bildas. ESD står fö [...]